De PC Klusjesman - Gorredijk en omstreken

Gorredijk is een mooie plek en verdient het om haar van haar beste kant te laten zien. Deze website wordt aangeboden en gehost door "De PC Klusjesman"

Dorp Promotie

Website "De Gordyk" bundelt de meest interessante aspecten voor inwoners en buitenstaanders met als doel het dorp optimaal te promoten.

Doelgroepen

  • Dagjesmensen / Toeristen en andere bezoekers
  • Potentiële Ondernemers
  • Dorpbewoners

Informeren

Zowel de lokale bevolking als bezoekers van Gorredijk op één plek de nodige praktische informatie bieden met verwijzingen naar websites waar álle voorhanden zijnde informatie kan worden gevonden.


Faciliteren

Als mede bestuurslid van het Plaatselijk Belang zie ik hoe lastig het is om een goed beeld te krijgen/hebben wat de inwoners van Gorredijk van hun dorp vinden. Langs elke deur gaan is een onmogelijke taak en afgaan op een (te) kleine groep bewoners is niet wenselijk. Om óók hier een bijdrage aan te leveren krijgen Plaatselijk Belang en de inwoners van het dorp middels deze website kosteloos de mogelijkheid om zich online over dorpszaken uit te spreken.