Stichting Ondernemers Fonds Gorredijk is een initiatief van de vier ondernemersorganisaties:

Onder de vlag van een 'ondernemersfonds' willen de ondernemersorganisaties i.s.w.m. de gemeente Opsterland werken aan het vergroten van het economisch functioneren van Gorredijk, het centrum en de bedrijventerreinen.


Er zijn altijd gezamenlijke activiteiten en taken van bedrijven te verrichten. Dat kan gaan om fysieke dingen, zoals schoon, heel en veilig houden van de omgeving of om verbetering van het verblijfsklimaat. De druk op wat bedrijven gezamenlijk moeten doen, wordt steeds groter. Dit komt onder andere doordat consumenten en bezoekers steeds hogere eisen stellen aan een winkelgebied of bedrijfsomgeving, de overheid steeds meer de medeverantwoordelijkheid vraagt van bedrijven voor hun (bedrijfs)omgeving en bedrijven ook steeds meer elkaars partner moeten zijn in plaats van elkaars concurrent.


Dit fonds wordt gevuld middels een verplichte bijdrage (reclame belasting o.b.v. WOZ waarde) van alle ondernemers in Gorredijk die visueel reclame maken voor hun bedrijf (op/bij bedrijfspand of woning). De inkomsten hiervan worden ondergebracht bij de Stichting Ondernemersfonds Gorredijk en deze draagt hier op haar beurt weer verantwoordelijkheid over af aan Ondernemers & Dorp. (Win - Win)

Bron: 'Businessplan Stichting Ondernemers Fonds Gorredijk'

Ondernemen in Opsterland Ondernemen in Opsterland
Fairtrade in Opsterland Opsterland = Fairtrade

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Gorredijk! De statistieken laten in Opsterland de komende jaren een 'krimp' zien binnen de gemeente, Gorredijk is hierop de uitzondering.

In Gorredijk zien we de realisatie van nieuwbouw projecten en vernieuwing, aanwas dus van de bevolking al zal die mede gelet uitstroom en vergrijzing niet spectaculair zijn maar het is een positief punt op de horizon van Gorredijk zeker nu in heel Nederland de economie weer aan het opkrabbelen is.

Er is hier in Gorredijk sprake van een gezonde positieve ondernemersgeest waar nog voldoende ruimte is voor creatieve nieuwelingen die een graantje willen meepikken. De ondernemers in Gorredijk stimuleren de lokale economie en werken samen aan verdere economische groei in dorp en regio. Ook is er in Gorredijk veel aandacht voor "duurzaam" ondernemen en hebben wij in ons dorp ondernemers die snel inspringen op nieuwe trends.

Duurzaam ondernemen in Opsterland

Duurzaam ondernemen in Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland


Gorredijk betekent prettig wonen in een landelijke omgeving met een interessante economische dynamiek en volop kansen!